Ålands Transportarbetare rf

Bli medlem!

Medlem i förbundet blir du genom att ansluta dig till en fackavdelning. Du får en anslutningsblankett av förtroendemannen på din arbetsplats, av förbundets distrikts- eller huvudkontor eller genom att beställa ditt anslutningspaket här (på finska).

Läs mera om medlemskap på Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s webbsida här.

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Förbundet organiserar alla arbetstagare, yrkesutövare och yrkesstuderande inom bilbranschen, stuveribranschen, speditionsbranschen, transportbranschen, oljebranschen, trafikundervisningsbranschen och resebyråbranschen, samt därmed jämförbara branscher. Också kabinpersonalen inom flygtrafiken hör till AKT.

Läs mera om medlemskap på Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s webbsida här.

Intressebevakning

AKT:s primära uppgift är att bevaka de medlemmars intressen som är organiserade inom förbundets avtalsbranscher.

AKT ingår för medlemmarnas del kollektivavtal med arbetsgivarförbunden i olika branscher och övervakar tillsammans med fackavdelningar och förtroendepersoner att ingångna avtal håller. AKT har slutit 18 kollektivavtal med 7 olika arbetsgivarförbund.

Läs mera om intressebevakning på Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s webbsida här.

Förtroendeman
Förtroendemannen representerar arbetstagarna på arbetsplatsen. Du kan alltid diskutera konfidentiellt med förtroendemannen.

AKT:s förtroendemän, fackavdelningar, distriktskontor och huvudkontorets avtals- och organisationsavdelning ger medlemmarna råd och hjälp i frågor som gäller tolkningen av anställningen och kollektivavtalet.

Läs mera på Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s webbsida här.


Aktuellt

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s nyheter:


Ålands Transportarbetare rf

KONTAKTUPPGIFTER

Ordförande:
Hans-Erik Lindqvist
tel: 0457 3424 177
hessokidde@gmail.com

Sekreterare/kassör:
Diana Franzén
tel: 0457 097 1930
diana.franzen65@gmail.com

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT social media

Medlemstidning